Xem tất cả tin tức

May 19, 2022

i4F được trao tặng giải thưởng Doanh nghiệp được quản trị tốt nhất năm 2021/22 và được đề cử cho Giải thưởng chiến lược xuất sắc năm 2021/22; cả hai giải thưởng này đều cho năm thứ hai liên tiếp

HAMONT, BELGIUM – i4F, một tập đoàn gồm các công ty cung cấp bằng sáng chế và công nghệ cho ngành ván sàn, đã thông báo rằng họ đã được Deloitte trao tặng giải thưởng là một trong những Doanh nghiệp được quản trị tốt nhất năm 2021/22 cho năm thứ hai liên tiếp vào ngày hôm nay. Do đó, i4F vẫn là một thành viên của cộng đồng BMC toàn cầu, do Deloitte quản lý, và được mời tham gia vào các hội đồng quốc tế trên nhiều lĩnh vực kinh doanh chính.

Ngoài ra, i4F đã một lần nữa được đề cử cho Giải thưởng chiến lược xuất sắc năm 2021/22, do một hội đồng gồm các nhà lãnh đạo nổi tiếng đại diện cho nhiều ngành kinh doanh đánh giá, một giải thưởng mà i4F đã đạt được vào năm ngoái. Doanh nghiệp giành được Giải thưởng chiến lược xuất sắc năm nay sẽ được công bố vào ngày 21 tháng 6 năm 2022, tại một buổi lễ được tổ chức ở Hà Lan mà những doanh nghiệp giành được giải thưởng khác của BMC cũng sẽ nhận được giải thưởng ghi nhận.

Chương trình hàng năm này của BMC nhằm mục đích tìm kiếm các doanh nghiệp tư nhân được quản trị tốt nhất. Chương trình đánh giá năng lực và phương pháp quản trị của một doanh nghiệp cũng như công nhận hiệu quả hoạt động và sự tăng trưởng chung của doanh nghiệp. i4F đã nhận được giải thưởng Doanh nghiệp được trị tốt nhất năm 2021/22 với tư cách là công ty cấp một đã thể hiện nhiều năng lực và phương pháp quản trị tốt nhất. Tiêu chí của giải thưởng này bao gồm chiến lược, văn hóa và cam kết, năng lực và sự đổi mới cũng như tài chính và tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG) so với các doanh nghiệp cùng ngành.

John Rietveldt, Tổng giám đốc điều hành của i4F, cho biết: “Thật vinh dự khi một lần nữa chúng tôi nhận được giải thưởng Doanh nghiệp được quản trị tốt nhất. Tất nhiên, chúng tôi cũng hy vọng sẽ vẫn là chủ nhân của Giải thưởng chiến lược xuất sắc hàng năm của BMC! Đội ngũ nhiệt huyết của chúng tôi được tiếp cận các công nghệ mới nhất và tuyệt vời nhất. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng mô hình kinh doanh và chiến lược quyền sở hữu trí tuệ (IP) toàn cầu của i4F rất độc đáo vì có thể được nhân rộng trong nhiều ngành kinh doanh khác và đóng góp vào những mục tiêu cao đẹp hơn”.

Tin mới nhất

Jul 8, 2024

i4F successfully obtains payment from Chuzhou Jingtian for unpaid royalties following Court ruling

Đọc bài viết

Jun 19, 2024

i4F frees industry from “SPC” trademark stronghold

Đọc bài viết

May 28, 2024

i4F unveils new intuitive “HerringB/ONE” single panel drop-lock system

Đọc bài viết

Xem tất cả tin tức