partners

Kết nối với nhau thông qua các quan hệ đối tác chiến lược

Ngay từ đầu, chúng tôi đã thấu hiểu tầm quan trọng của các quan hệ đối tác. Trong quá trình làm việc với các đối tác của mình, chúng tôi luôn cung cấp các công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới, mang đến các giải pháp sáng tạo, mạnh mẽ, bền bỉ và dễ lắp đặt.

Các quan hệ đối tác mạnh mẽ củng cố các công nghệ của chúng tôi

i4F và các đơn vị cải tiến ván sàn hàng đầu thế giới chính là sự phù hợp hoàn hảo cho việc thúc đẩy sự phát triển công việc kinh doanh mới. Chúng tôi kết hợp đổi mới và công nghệ vì một mục tiêu chung: cung cấp các giải pháp mới hướng tới tương lai cho ngành.

Tin mới nhất

Apr 18, 2024

i4F & Akgün launch clickable ceramic tiles

Đọc bài viết

Jan 10, 2024

i4F enters into partnership with HMTX for SRP™ flooring circularity technology

Đọc bài viết

Jan 5, 2024

i4F enters into multifaceted strategic partnership with Amorim

Đọc bài viết

Xem tất cả tin tức

Bạn sẽ được hòa mình vào một công ty tuyệt vời

Công nghệ luôn tiến lên, nhất là trong ngành ván sàn. Để luôn đi trước một bước so với nhu cầu cải tiến ván sàn, hãy tham gia cùng nhiều đối tác đã trở thành khách hàng được cấp phép của i4F.