Chúng tôi là ai

Văn bản đề xuất: Địa chỉ trang web của chúng tôi là: https://i4f.com.

Bình luận

Văn bản đề xuất: Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận cũng như địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi tác nhân người dùng trình duyệt nhằm hỗ trợ phát hiện thư rác.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hàm băm) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng email này hay không. Chính sách quyền riêng tư của dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chúng tôi phê duyệt bình luận của bạn, ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị công khai trong phạm vi bình luận của bạn.

Phương tiện truyền thông

Văn bản đề xuất: Nếu tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh chứa dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS). Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ các hình ảnh trên trang web.

Cookie

Văn bản đề xuất: Nếu để lại bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong cookie. Đây là nơi lưu thuận tiện để bạn không phải điền lại thông tin chi tiết của mình khi để lại bình luận khác. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị xóa khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và các lựa chọn hiển thị trên màn hình của bạn. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày và cookie tùy chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ thông tin đăng nhập của tôi”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc công bố một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ cho biết ID bài đăng của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Cookie này sẽ hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ các trang web khác

Văn bản đề xuất: Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cách giống hệt như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác đó.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng thông tin theo dõi bên thứ ba bổ sung và giám sát tương tác của bạn với nội dung nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Văn bản đề xuất: Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được đưa vào email đặt lại.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu

Văn bản đề xuất: Nếu bạn để lại bình luận, bình luận đó và siêu dữ liệu liên quan sẽ được lưu giữ vô thời hạn. Điều này giúp chúng tôi có thể tự động nhận ra và phê duyệt bất kỳ bình luận tiếp theo nào thay vì giữ trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với những người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng tương ứng. Tất cả người dùng đều có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào (ngoại trừ việc họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Bạn có quyền gì đối với dữ liệu của mình

Văn bản đề xuất: Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại bình luận, bạn có thể yêu cầu nhận tệp đã xuất của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm tất cả các dữ liệu mà chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Chúng tôi gửi dữ liệu của bạn đến đâu

Văn bản đề xuất: Bình luận của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện thư rác tự động.

Luôn cập nhật về i4F

Luôn cập nhật về i4F

  • Tin tức mới nhất trong ngành được gửi thẳng tới hộp thư đến của bạn
  • Tìm hiểu thêm về các công nghệ và những sự kiện sắp tới của chúng tôi

Cảm ơn bạn đã đăng ký